EKG

Domů / EKG

Spolupracujeme s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • 111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • 205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • 207 – Oborová zdravotní pojišťovna
  • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Provádíme tato hlavní vyšetření:

  • EKG monitorace – neinvazivní metoda zaznamenávání srdečního rytmu
  • Echokardiografické vyšetření – neinvazivní vyšetření srdce pomocí ultrazvuku
  • 24 hodinová monitorace EKG (EKG Holter) – monitorace srdečního rytmu po dobu 24 hodin
  • 24 hodinová monitorace krevního tlaku (tlakový holter) – monitorace krevního tlaku po dobu 24 hodin

Důkladná informovanost je základním kamenem úspěchu a je tedy velmi důležitá pro prevenci i léčbu. V následujících odkazech naleznete veškeré potřebné informace k vyšetřením, které na našem pracovišti provádíme. Pro snazší orientaci v jednotlivých názvoslovích jsme pro Vás připravili také Slovníček pojmů.