Vše o vyšetření

Domů / Pro pacienty / Vše o vyšetření

Vnímáme, že obecně každá návštěva lékaře je každým z Vás vnímána více či méně s obavou. Domníváme se tedy, že pokud budete vědět přesně co Vás čeká nebude pro Vás již jen samotný pocit návštěvy lékaře tolik stresující. Veškeré námi poskytované metodu jsou neinvazivní tzn. bez jakéhokoliv zásahu do Vašeho těla tím pádem i bezbolestné.

Postup vyšetření

Pro určení prvotní diagnózy je pro nás nezbytné Vám provést EKG monitoraci srdeční křivky, změření krevní tlak a provést základní sonografické vyšetření srdce. Následně Váš ošetřující lékař stanoví diagnózu a další postup Vaší léčby.

EKG

Elektrokardiografie (EKG) je neinvazivní kardiologická vyšetřovací metoda zaznamenávající pomocí elektrokardiografu bioelektrické potenciály srdečních buněk, které přenáší ze srdce na povrch těla a umožňuje diagnostikovat řadu patologií: akutní či chronické ischemické změny (diagnostika infarktu myokardu jak v akutní fázi, tak i stavy po proběhlém infarktu), poruchy srdečního rytmu (tzv. arytmie) a další. EKG se provádí v rámci kardiologického vyšetření, při symptomatologii (bušení srdce, bolesti na hrudi, zadýchávání, stav po ztrátě vědomí, dále před plánovanými operacemi, u těhotných žen), případně v rámci prevencí.

EKG holter

Ambulantní EKG monitorování (je metoda ke zjištění 24 hodinového profilu EKG křivky pomocí elektrod a snímače. Vyšetření se používá hlavně u pacientů s poruchami srdečního rytmu (subjektivně nepříjemně vnímané bušení srdce, tzv. arytmie), s kolapsovými stavy či anamnézou krátkodobého bezvědomím (synkopa), k detekci nebo sledování pacientů s ischemickou chorobou srdeční (nastavení terapie, detekce němé ischémie).

Echokardiografické vyšetření

Echokardiografické vyšetření srdce (TTE – transthorakální echo) je vyšetření pomocí ultrazvukové sondy přes hrudní stěnu, které umožňuje neinvazivně vyšetřit srdce (změřit velikost srdečních oddílů, vyhodnotit celkovou i regionální výkonnost srdce, zhodnotit funkci chlopní, diagnostikovat patologické útvary v srdci, diagnostikovat výpotek v perikardu, vyšetřit velké cévy). V současné době patří echokardiografické vyšetření srdce k rutinní součásti kardiologické praxe a jeho provedení umožňuje spolu s dalšími vyšetřeními komplexní pohled na kardiologický stav pacienta.

ABPM

Ambulantní monitorování krevního tlaku (TK) je metoda ke zjištění jeho 24 hodinového profilu pomocí tlakové manžety a snímače. Po vyhodnocení umožňuje nastavit vhodnou terapii a dále optimalizovat již započatou léčbu. Výhodou je pobyt pacienta v jeho domácím prostředí, pomáhá diagnostikovat např. syndrom bílého pláště či maskovanou hypertenzi.