O nás

Domů / O nás

Naše ambulance poskytuje komplexní kardiologické služby od ambulantních diagnostických vyšetření přes konzultační činnosti, po specializované služby v oblasti kardiovaskulárních onemocnění. Samozřejmostí je poskytnutí klientům detekce aterosklerózy, až po indikace k srdečním intervencím a operacím.

Jsme tým lékařů a zdravotních sester s letitou praxí v kardiologii. V naší ambulanci poskytujeme komplexní kardiologické služby se zajištěním následné péče. Ordinace se může pochlubit špičkovým přístrojovým vybavením, se kterým pracuje tým specialistů s dlouholetými zkušenostmi v kardiologii, a to včetně lékařů z pražských Komplexních kardiovaskulárních center.

Především jsme však lidé jako Vy a máme tedy pochopení pro Vaše další starosti a potřeby. Jsme zdravotníci, kteří ve Vás nechtějí vidět jen kolonku pro pojišťovnu, nýbrž jedinečného člověka, a proto pro Vás vždy uděláme vše, co je v našich silách

Naše poslání

Naším posláním je pomáhat pacientům s onemocněním kardiovaskulárního systému. Proto máme k dispozici moderní, kvalitní a spolehlivé přístroje. Ani sebelepší přístroj však nemůže zastat práci lékaře, který všechna získaná data analyzuje. Na základě Vašeho akutního zdravotního stavu naši lékaři stanovují optimální postup léčebné péče.

Pro koho tady jsme

Kardiologická ambulance Wenkard je otevřena všem pacientům, kteří vyžadují špičkovou péči. Přijímáme dospělé pacienty a pacientky všech věkových kategorií bez ohledu na místní příslušnost. V naší ambulanci máme porozumění pro pacienty z řad manažerů s omezenými časovými možnostmi, ale i pro seniory, kteří potřebují svůj zdravotní stav konzultovat podrobněji. Naši odborníci jsou zde pro Vás.

Proč k nám?

  •  Kardiologii děláme od srdce
  •  Máme řadu cenných zkušeností
  •  Jsme nadstandardně vybaveni moderními přístroji
  •  Disponujeme moderně vybavenou ordinací
  •  Poskytujeme přímou návaznost na další specialisty
  •  Poradíme Vám s vhodným dietním i režimovým opatřením
  • Jsme dobře dostupní MHD i autem

Náš tým lékařů

MUDr. Pavel Wenzel

*1947

MUDr. Wenzel nejprve absolvoval SZŠ – obor zdravotnický laborant. Poté působil 5 let jako laborant v Alžíru. Po dvouleté základní vojenské službě absolvoval Hygienickou fakultu Univerzity Karlovy a následně byl 2 roky aspirantem na virologii ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Po atestaci z interního lékařství pracoval na OÚNZ Praha 8. Po atestaci z kardiologie v roce 1993 založil soukromou ambulanci. Od roku 2013 provozuje kardiologickou ambulanci Wenkard, kde v současné době působí jako lékař.

MUDr. Severyn Romaniev

*1971

MUDr. Romaniev absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1997. V témže roce začal pracovat ve Všeobecné fakultní nemocnici, postupně na pozici lékaře koronární jednotky, resuscitačního oddělení a vedoucího lékaře jednotky pooperační kardiochirugické péče. Po první atestaci z interního lékařství v roce 2000 následovala atestace z kardiologie v roce 2004. Je držitelem licence České lékařské komory pro výkon funkce specialisty v oboru kardiologie a vnitřního lékařství a autorem či spoluautorem řady publikací v oblasti kardiologie.

MUDr. Petra Hlavičková

*1972

Po maturitě na Gymnáziu v Třeboni absolvovala v roce 1996 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studia působila v Oblastní nemocnici v Plané u Mariánských Lázní jako internistka. Zde absolvovala atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Poté pracovala na kardiochirurgii v nemocnici České Budějovice jako kardioložka a posléze intenzivistka jednotky intenzivní péče, kde absolvovala atestaci z kardiologie. V roce 2008 přestoupila na Kardiochirurgickou kliniku IKEM, jako kardiolog, následně odešla do zahraniční. Během let 2008 ­­– 2011 působila jako intenzivistka ICU Cardiac Surgery Sheikh Khalifa Medical City Abu Dhabi ve Spojených Arabských Emirátech. Po návratu do České republiky pracovala jako intenzivistka kardiochirurgické kliniky FN KV, od roku 2013 jako ambulantní kardioložka v ONLINE 24.

MUDr. Miloš Dobiáš

*1972

1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1996. Následovaly atestace v oboru vnitřního lékařství prvního stupně (2000) a specializační atestace z kardiologie (2004). Od roku 1996 pracoval na Klinice kardiovaskulární chirurgie II. Chirurgické kliniky VFN v Praze, v letech 2003 – 2004 na Interní klinice FN Motol (metabolická JIP), od roku 2005 doposud pracuje na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Na téže fakultě dlouhodobě působí v pozici odborného asistenta. Dlouhodobě se věnuje ambulantní kardiologické praxi, konzultační činnosti ve zdravotnictví, publikuje v českých i zahraničních časopisech a pregraduálně i postgraduálně přednáší. Je členem několika odborných společností.

Bauerová Marta

*1955

Zdravotní sestřička, paní Bauerová, absolvovala Střední zdravotnickou školu v Belgické ulici v Praze v roce 1975. Pomaturitní studium navštěvovala v Brně. Její zkušenosti v kardiologické ambulanci jsou opravdu bohaté, pracuje u nás od roku 1997.