ICHS – Ischemická choroba srdeční

Domů / ICHS – Ischemická choroba srdeční

ICHS je uskupení chorob, které mají společnou tzv. Ischémii = nepoměr mezi POTŘEBOU a DODÁVKOU kyslíku. Nejčastěji se rozděluje na akutní a chronickou formu.

AKUTNÍ ICHSCHRONICKÉ ICHS
 Infarkt myokardu Stabilní angina pectoris
 Nestabilní angina pectoris Koronární syndrom X
 Náhlá koronární smrt Manifestující ICHS

 

Příčiny ischemie

  •    Srdce má zvýšenou spotřebu kyslíku  (při chůzi v náročném terénu pociťuje pacient zrychlení tepu)
  •    Snížení obsahu kyslíku v krvi (např. při Astmatu, otravě oxidem uhelnatým, při nízkém krevním tlaku)
  •    Snížený průtok krve srdečními tepnami (nejčastější forma, typicky při ateroskleróze)

Vzácně se na ischemii mohou podílet také vrozené srdeční vady nebo např. embolie.

 

Rizikové faktory ICHS

OVLIVNITELNÉ: vysoký krevní tlak, kouření, cukrovka, obezita, nedostatek pohybu, dyslipidémie, hyperhomocysteinémie

NEOVLIVNITELNÉ: věk, pohlaví, rodinná zátěž